Bc. Michaela Čelková

Diplomová práce

Percepce atraktivity rozložení tělesného tuku u žen: hledisko pozorovatele

Perception of Body Fat Distribution Attractivity in Women: Observer View-point
Abstract:
The physical appearance gives us a lot of information about human individual: about his maturity stage, health and ability to reproduce. The main goal of the theoretical part of this thesis was to create an overview of people's perception of body­fat distribution on women's bodies. The main goal of the practical part was to determine whether there are notable differences in judgement of the female …více
Abstract:
Fyzický vzhled poskytuje mnoho informací o člověku, o jeho pohlavní dospělosti, zdraví, schopnosti rozmnožovat se a mít děti. Cílem teoretické části této práce bylo vytvořit přehled poznatků o percepci atraktivity rozložení tělesného tuku u žen. Cílem praktické části bylo zjistit, zda existují rozdíly v hodnocení atraktivity některých aspektů ženské postavy na dvojrozměrných vizuálních stimulech v …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 10. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2015
  • Vedoucí: doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta