Anna Fuksová

Diplomová práce

Politická komunikace a mediální obraz tradičních a tzv. anti-establishmentových stran v kontextu voleb do PS ČR 2017

Political communication and media image of traditional and so-called anti-establishment parties in the context of elections to the Chamber of Deputies of the Czech Republic 2017
Anotace:
Cílem diplomové práce je identifikovat odlišnosti v politické komunikaci dvou tradičních (ODS, ČSSD) a dvou anti-establishmentových (ANO, Piráti) českých politických stran, a to v kontextu voleb do Poslanecké sněmovny na podzim roku 2017. Dále jsou v práci analyzovány mediální obrazy jmenovaných stran v celostátních tištěných denících MF Dnes a Právo. Diplomová práce je strukturovaná do tří základních …více
Abstract:
The aim of the diploma thesis is to identify differences in the political communication of two traditional (ODS, CSSD) and two anti-establishment (ANO, Pirates) Czech political parties, in the context of elections to the Chamber of Deputies in autumn 2017. In addition, media image of the nominated parties will be analyzed through the national newspapers MF Dnes and Právo. The thesis is structured into …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2019
  • Vedoucí: Kamil Fleissner
  • Oponent: Vladimíra Dvořáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75268