Mgr. Hana Jedličková

Bakalářská práce

Sociální opora jako pomoc při zvládání rozchodů u adolescentů

Social support as a way of coping with relationship breakup during asolescence
Anotace:
Cílem mojí práce bylo zjistit, do jaké míry a jakým způsobem využívají adolescenti při zvládání rozchodů sociální oporu a jakou roli sociální podpora v období zvládání rozchodů hraje. Zaměřila jsem se na to, nakolik je pro adolescenty důležitá sociální opora v této situaci, u koho ji vyhledávají, jak jim okolí pomáhá vyrovnat se s rozchodem a zvládnout jej. Pro svůj výzkum jsem zvolila kvalitativní …více
Abstract:
The purpose of the study was to find out how much and in what way the adolescent people use the help of social support to cope with relationship break ups and what role the social support plays at the time of separation. I focused the research on the importance of the social support for the adolescents, which people they are seeking the support from and how others help them to cope with the situations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 6. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2007
  • Vedoucí: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Psychologie