Mgr. Šárka Veselá

Rigorózní práce

Farmakoekonomický model hodnocení nákladové efektivity paliperidonu - long acting injection při změně stávajícího terapeutického modelu léčby schizofrenie

Pharmaco-economic model of the assessment of Cost Effectiveness of paliperidone - long acting injection, modifying an existing therapeutic treatment model of schizophrenia
Anotace:
Předkládaná práce dokumentuje simulaci reálné nákladové efektivity paliperidon palmitátu (dlouhodobé injekce) P-LAI při udržovací terapii pacientů se schizofrenií při změně stávajícího terapeutického modelu léčby, která je nyní používaná v souladu indikačními omezeními stanovenými SUKL v předcházejících řízeních o stanovení výše a podmínek úhrady. Schizofrenie je chronické, devastující, nevyléčitelné …více
Abstract:
The presented thesis demonstrates the simulation of realistic cost-effectiveness analysis of paliperidone palmitate (long acting injection) P-LAI during maintenance therapy in patients with schizophrenia at changing existing therapeutic treatment model, which is now used in accordance of indication limitations set out by SUKL in the preceding procedures for determining the level and conditions of reimbursement …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 9. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2015
  • Oponent: RNDr. Ondřej Májek, Ph.D., MUDr. Aleš Kmínek, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Rigorózní řízení / obor:
Experimentální biologie / Matematická biologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.