Mgr. Šárka Veselá

Advanced ('rigorózní') thesis

Farmakoekonomický model hodnocení nákladové efektivity paliperidonu - long acting injection při změně stávajícího terapeutického modelu léčby schizofrenie

Pharmaco-economic model of the assessment of Cost Effectiveness of paliperidone - long acting injection, modifying an existing therapeutic treatment model of schizophrenia
Abstract:
Předkládaná práce dokumentuje simulaci reálné nákladové efektivity paliperidon palmitátu (dlouhodobé injekce) P-LAI při udržovací terapii pacientů se schizofrenií při změně stávajícího terapeutického modelu léčby, která je nyní používaná v souladu indikačními omezeními stanovenými SUKL v předcházejících řízeních o stanovení výše a podmínek úhrady. Schizofrenie je chronické, devastující, nevyléčitelné …more
Abstract:
The presented thesis demonstrates the simulation of realistic cost-effectiveness analysis of paliperidone palmitate (long acting injection) P-LAI during maintenance therapy in patients with schizophrenia at changing existing therapeutic treatment model, which is now used in accordance of indication limitations set out by SUKL in the preceding procedures for determining the level and conditions of reimbursement …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 9. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 1. 2015
  • Reader: RNDr. Ondřej Májek, Ph.D., MUDr. Aleš Kmínek, MBA

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Advanced ('rigorózní řízení') programme / field:
Experimental Biology / Mathematical Biology

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.