Kateřina BENEŠOVÁ

Bakalářská práce

Poruchy příjmu potravy u dospívajících: problematika pro-ana blogů a internetové anonymity

Eating disorders in adolescents: problems of pro-ana blogs and internet anonymity
Anotace:
Cílem práce je prozkoumat problematiku pro-ana blogů a jejich vlivu na rozvoj poruch příjmu potravy u adolescentních dívek. Pro-ana blogy podporují vznik a rozvoj těchto poruch, zejména mentální anorexie. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí teoretické a praktické. První část podává teoretické základ o fenoménu pro-ana blogů a jejich vlivu na mentální anorexii. Kromě toho seznámí čtenáře s historií …více
Abstract:
The undergraduate thesis aims to examine problems of pro-ana blogs run by adolescent girls. Pro-ana blogs represent kind of an online diary created to support development of eating disorders, espacially the anorexia nervosa. The thesis is divided into two main parts, the theoretical and the practical one. The first part explains the phenomenon of pro-ana blogs and their link to anorexia nervosa. In …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Lenka Novotná

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BENEŠOVÁ, Kateřina. Poruchy příjmu potravy u dospívajících: problematika pro-ana blogů a internetové anonymity. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/