Bc. Pavel Šindlář

Diplomová práce

Faktory ovlivňující integraci Japonců v České republice

Factors influencing integration of Japanese in the Czech republic
Anotace:
Cílem této práce je nalézt faktory, které ovlivňují integrační proces Japonců žijících v České republice. Předmětem zkoumání jsou skutečnosti související s celkovým integračním procesem, včetně důvodů pro příchod do ČR. Výzkumný vzorek tvoří Japonci žijící v České Republice, kteří zde mají zájem z různých důvodů působit. Autor zjišťuje, jak Japonci vnímají svůj život v ČR a jak sami hodnotí své sociální …více
Abstract:
The aim of this study is to identify factors that influence the integration process of the Japanese living in the Czech Republic. The subject of research are facts related to the overall integration process including the various reasons for coming to the Czech Republic. The research sample consisted of Japanese living in the Czech Republic with different motivations for immigration to this country …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michal Nekorjak, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií