Elina PROKHARAVA

Bakalářská práce

Kdo neví odkud přišel, neví kam jde

Who Does not Know Where Came From, Does not Know Where to Go
Anotace:
Má instalace je idealizovaným obrazem běloruské minulosti, ale navzdory tomuto pohádkovému přikrášlení je praktická část mé práce založená na skutečných historických reáliích. Praktickou část bakalářské práce tvoří instalace, která byla částečně malovaná na rozměrná plátna představující stěny domu (celková plocha je přibližně 10 m2), částečně vytvořená z drobných prostorových instalací a objektů představujících …více
Abstract:
My installation is idealized image of the Belarussian past, but despite this fabulous embellishments is the practical part of my work is based on actual historical facts. The practical part consists of the installation, which was partially painted on large canvases representing the walls of the house (total area is approximately 10 m2), partly made up of small spatial installations and objects representing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2015
Zveřejnit od: 14. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. Josef Daněk

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PROKHARAVA, Elina. Kdo neví odkud přišel, neví kam jde. Ostrava, 2015. bakalářská práce (BcA.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta umění

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta umění

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Fakulta umění

Bakalářský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Kresba