Evelína Pípalová

Bakalářská práce

Nezávislost centrálních bank

Central bank independence
Anotace:
Obsahem této bakalářské práce je srovnání nezávislosti třech vybraných centrálních bank a to České národní banky, Evropské centrální banky a Federálního rezervního systému. V teoretické části se zabývám obecným přehledem centrálního bankovnictví v jednotlivých státech, institucionálním uspořádáním vybraných centrálních bank, jejich stanovenými cíli a nástroji, které používají k jejich dosažení. V další …více
Abstract:
Content of this bachelor s work is comparison of central bank independence. I chose Czech National Bank, European Central Bank and Federal Reserve System. Theoretical part contains central banking in different states, institutional organization of chosen central banks and targets and instruments used by chosen central banks. Final part of my bachelor s work includes comparison of chosen central banks …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2016
  • Vedoucí: Jindřich Soukup
  • Oponent: Petr Makovský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/54580