Anna Ulrichová, DiS.

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Osobní postoj ke srmti u pracovníků doprovázejících umírající.

Personal attitude towards death among workers accompanying the dying.
Anotace:
Absolventská práce se zabývá tématem osobního postoje ke smrti u pracovníků doprovázejících umírající. Cílem bylo zjistit osobní postoje ke smrti u pracovníků doprovázejících umírající a zda jsou pro ně důležité duchovní potřeby a spiritualita. Práce se skládá ze dvou částí. První část se opírá o metodu kompilace a tvoří teoretický tematický rámec. Druhá část se zaměřuje na aplikovanou metodu kvalitativního …více
Abstract:
The final thesis deals with the topic of palliative care workers‘ personal attitude towards death. The aim was to find out the palliative care workers' personal approaches towards death and whether spiritual needs and spirituality are of importance for them. The thesis consists of two parts. The first part is based on the compilation method and forms the theoretical thematic framework. The second part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Vlastimil Vohánka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petra Chovancová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc