Bc. Jindřich Ptáčník

Bakalářská práce

Paliativní péče a doprovázení umírajících a těžce nemocných osob

Lenitixe care and accompanied deathward and heavily ill persons
Anotace:
ANOTACE: Tato práce se zaměřila na současnou paliativní péči a na problematiku umírání. Hlavní důraz byl kladen na postavení hospiců ve vztahu k paliativní péči. Práce posuzuje stárnutí, umírání a smrt, jak z právního hlediska, tak z obecného pohledu. Dále je uveden postoj jednotlivých náboženství k otázce smrti. V empirické části jsou zveřejněny výsledky výzkumu, který proběhl ve dvou odlišných zařízeních …více
Abstract:
ANNOTATION: This work focused on the current palliative care issues and the dying problem. The main focus was insisted on the position of hospice in relation to palliative care. This work explores the ageing process, dying and death, everything in point of law and general perspective. Then follows attitude of religion to the issue of death. In the empirical part are published results of research that …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Dvořáček, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování