Daniel Vrána

Bakalářská práce

Posouzení vhodnosti Azure Stream Analytics pro zpracování archivních dat

Evaluation of Azure Stream Analytics for Processing od Archive Data
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá čerpáním archivních dat z Azure Storage za použití Azure Streaming Analytics. Zhodnocuje zda je Azure Stream Analytics vhodné řešení pro tento úkol a jaké výhody přináší. Posuzování je provedeno skrze teoretickou analýzu a provedení testů s cílem určit přibližné limity produktu. V teoretické části se práce zabývá představením a vymezením pojmů důležitých k pochopení …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with processing of archive data from Azure Storage using Azure Stream Analytics.It evaluates the suitability of Azure Stream Analytics for this task and describes the benefits of used solution. Evaluation is based on theoretical analysis and execution of tests to determine the limits of the product. In the theoretical part the thesis describes and present important terms …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2018
  • Vedoucí: Helena Palovská
  • Oponent: Jan Kučera

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/73306