Bc. Jiří Chmelík

Diplomová práce

Marketingové strategie a řízení podniku zaměřeného na obnovitelné zdroje energie

Marketing strategy and management of firm focusing on renewable energy sources
Anotace:
Předložená diplomová práce analyzuje podnik zajišťující komplexní služby při aplikaci zařízení využívajících zdroje energie z obnovitelných zdrojů energie. Rozbor stávajícího prostředí podniku, struktury a vymezení problematiky jsou podkladem pro stanovení vhodné marketingové strategie, mixu, plánu a řízení podniku. Navrhované aplikace, opřené o teoretické znalosti, byly odborně porovnány a vyhodnoceny …více
Abstract:
This thesis analyzes the company providing comprehensive services for the applications of using energy from renewable energy sources. Analysis of the current business environment, structure, and its subject is the basis for determining appropriate marketing strategies, mix, design and management. The proposed application, backed by the theoretical knowledge, vocational compared and evaluated. The aim …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2011
  • Vedoucí: Ing. Petra Skopalová
  • Oponent: doc. Ing. Josef Dobřický, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting