Theses 

Marketingové strategie a řízení podniku zaměřeného na obnovitelné zdroje energie – Bc. Jiří Chmelík

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jiří Chmelík

Diplomová práce

Marketingové strategie a řízení podniku zaměřeného na obnovitelné zdroje energie

Marketing strategy and management of firm focusing on renewable energy sources

Anotace: Předložená diplomová práce analyzuje podnik zajišťující komplexní služby při aplikaci zařízení využívajících zdroje energie z obnovitelných zdrojů energie. Rozbor stávajícího prostředí podniku, struktury a vymezení problematiky jsou podkladem pro stanovení vhodné marketingové strategie, mixu, plánu a řízení podniku. Navrhované aplikace, opřené o teoretické znalosti, byly odborně porovnány a vyhodnoceny. Cílem diplomové práce je navrhnout a aplikovat novou marketingovou strategii a řízení podniku a podpořit transformaci v moderní, konkurenceschopný podnik.

Abstract: This thesis analyzes the company providing comprehensive services for the applications of using energy from renewable energy sources. Analysis of the current business environment, structure, and its subject is the basis for determining appropriate marketing strategies, mix, design and management. The proposed application, backed by the theoretical knowledge, vocational compared and evaluated. The aim of this thesis is to design and apply new marketing strategy and management and promote the transformation into a modern, competitive business.

Klíčová slova: marketing, strategie, management, analýza, energie, řízení, procesy

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2011
  • Vedoucí: Ing. Petra Skopalová
  • Oponent: doc. Ing. Josef Dobřický, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 23:00, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz