Bc. Klára Jestřábová

Diplomová práce

Marketingové důsledky stárnutí populace: Senior jako zákazník a spotřebitel

Marketing consequences of ageing population: Senior as a customer and consumer
Anotace:
Diplomová práce se zabývá konsekvencemi populačního stárnutí pro segmentaci spotřebitelského trhu s důrazem na segment starších konzumentů. V kvalitativní analýze poukazuje na specifika spotřebitelského chování seniorů. Zaměří se na způsob, jak senioři vnímají a interpretují stáří v kontextu spotřeby a reklamy. Práce vzniká jako reakce na diskuse poukazující na snížený zájem o tuto skupinu spotřebitelů …více
Abstract:
The thesis deals with the consequenses of population ageing for consumer market´s segmentation with an emphasis on older consumers. In qualitative analysis points out the specificity of older consumer´s behavior. The thesis focuses on the way, how seniors percieve and interpret aging in context of consumption and advertising. It responds to the discussion refering to decreased interest in this consumer …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií