Theses 

Spolupráce ČSR a Jugoslávie při potírání komunistické činnosti v královské Jugoslávii v letech 1919–1922 – Bc. Ivo Beroun

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Ivo Beroun

Bakalářská práce

Spolupráce ČSR a Jugoslávie při potírání komunistické činnosti v královské Jugoslávii v letech 1919–1922

Cooperation between Czechoslovakia and Yugoslavia against Communist Activity in Royal Yugoslavia in 1919 and 1922

Anotace: Předkládaná bakalářská práce se snaží zaměřit na průběh událostí a okolností v Jugoslávii, které vedly ke spolupráci Československa a Jugoslávie při potírání komunistických aktivit a také formu jejich spolupráce. Vyhlášení Obznany vedlo ke zvýšení radikalizace a k individuálním teroristickým aktivitám, obzvláště během první poloviny roku 1921, to vše vyvrcholilo útokem na regenta Alexandra a vraždou ministra vnitra. Následkem těchto událostí vydalo Národní shromáždění zákon o ochraně státu a pořádku v zemi. Závěrečná část práce se také snaží stručně popsat situaci v Jugoslávii po vydání tohoto zákona.

Abstract: The presented bachelor's thesis focus on events and circumstances in Yugoslavia that led to cooperation between Czechoslovakia and Yugoslavia against communist activities and the form of their cooperation. Proclamation of Obznana resulted increase of radicalization and individual terrorism activites, especially during the first half of the year 1921, which culminated in an attack on regent Alexander and murder of the Minister of the Interior. As a result the National Assembly passed the Law of protection of public security and state order. End part of the bachelor's thesis tries to briefly describe the situation in Yugoslavia after publication of the law.

Klíčová slova: Spolupráce, Cooperation, Československo, Czechoslovakia, Jugoslávie, Yugoslavia, Komunismus, Communism, Politika, Politics, Balkán, Balkans

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Jonáš Pospíchal
  • Oponent: Mgr. Kateřina Kolářová, DiS.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 07:28, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz