Bc. Viktor Lukjanov

Bakalářská práce

Vliv inhibitorů RNA polymerázy na průběh transkripce a funkčnost transkripčních továren

The effect of RNA pol II inhibitors on the proces of transcription and functionality of transcription factories
Anotace:
V průběhu genové exprese je transkripce genů z DNA do RNA jedním z nejdůležitějších procesů. Zdá se, že transkripce neprobíhá rozptýleně po celém jádře, ale ve specializovaných strukturách označovaných jako transkripční továrny. V těchto továrnách může docházet k interakci genů z různých oblastí genomu pomocí tvorby chromatinových smyček. Některé látky schopné inhibice transkripce jsou v současnosti …více
Abstract:
During gene expression transcription of genes from DNA to RNA is one of the most important processes. It seems that transcription doesn´t occur dispersed throughout the nucleus but in specialized structures named transcription factories. In these factories interaction of genes from different regions of genome can occur through the formation of the chromatin loops. Number of substances capable of inhibiting …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. RNDr. Irena Krontorád Koutná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika