Tomasz Kabzinski, M.Sc.

Disertační práce

The Role of RNA Polymerase II CTD Mimicry in Transcription Termination in Yeast

The Role of RNA Polymerase II CTD Mimicry in Transcription Termination in Yeast
Anotace:
C-terminální doména (CTD) RNA plymerázy II (RNAPII) zprostředkovává/organizuje navázání mnoha transkripčních a RNA zpracovávajících faktorů. Přesný průběh výměny či vyvázání techto faktorů v průběhu transkripce je zatím nejasný. Tato práce popisuje nový mechanismus založený na kompetici, kterým jsou transkripční faktory Nrd1 a Rtt103 ostraněny z místa probíhající transkripce a případně i přesunuty …více
Abstract:
C-terminal domain (CTD) of RNA polymerase II (RNAP II) orchestrates recruitment of numerous transcription and RNA processing factors. The process of exchange and/or release of the aforementioned factors during transcription cycle remains poorly understood. Here, we describe a newly-discovered competition-based mechanism, by which transcription termination factors, Nrd1 and Rtt103, are removed from …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2019
  • Vedoucí: doc. Mgr. Richard Štefl, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. David Staněk, Ph.D., Carrie Bernecky, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta