Aneta SVOBODOVÁ

Bakalářská práce

Vliv stravy na vznik civilizačních chorob

Influence of food on civilization diseases
Anotace:
Cílem mé bakalářské práce je shromáždění informací o čtyřech základních civilizačních chorobách, a to o kardiovaskulárních chorobách, nádorových onemocněním, diabetes mellitus a obezitě. Praktická část je složena ze tří kazuistik pacientů s těmito nemocemi. Závěr práce je, že strava má zásadní vliv na vznik civilizačních chorob.
Abstract:
The aim of this paper is gathering of the information about the four fundamental lifestyle diseases, namely the cardiovascular diseases, the cancer diseases, the diabetes and the obesity. The practical part consists of three case reports of patients with these diseases. The conclusion is that diet has major influence on the origin of civilization diseases.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Michal Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SVOBODOVÁ, Aneta. Vliv stravy na vznik civilizačních chorob. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Výchova ke zdraví