Ing. Mgr. Kristýna Dostálová

Master's thesis

Psychometrická studie Wisconsinského testu třídění karet

A psychometric study of the Wisconsin Card Sorting Test
Abstract:
V diplomové práci se věnujeme Wisconsinskému testu třídění karet (WCST), který je jedním z celosvětově nejrozšířenějších nástrojů měření exekutivních funkcí v oblasti výzkumu i v klinické praxi. V teoretické části práce uvádíme čtenáře do problematiky exekutivních funkcí (tzv. vyšších kognitivních funkcí zodpovědných za schopnost adaptace na prostředí, plánování, řešení problémů, regulace vlastního …more
Abstract:
The diploma thesis focuses on the Wisconsin Card Sorting Test (WCST), which is one of the most widespread tools of executive function assessment, used both in research and clinical practice worldwide. In the theoretical part of the thesis the reader is introduced to the concept of executive functions (the so-called higher cognitive functions responsible for the ability of adaptation, planning, problem …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 12. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 1. 2012
  • Supervisor: prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta