Radka Křivohlávková

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Implementace paliativní péče do pobytového zařízení pro seniory jako výzva pro sociální práci

Anotace:
Absolventská práce se zabývá tématem implementace paliativní péče do pobytového zařízení pro seniory jako výzvou pro sociální práci. Zaměřuje se na analýzu situace v dané instituci, v průběhu zapojení se do projektu na pomoc zavádění daného konceptu péče do praxe. Práce může posloužit jako příklad dobré praxe pro podobná zařízení. Cíle bylo dosaženo pomocí výzkumné případové studie, která využívá metody …více
Abstract:
The graduation thesis deals with the topic of implementation of palliative care in a residential facility for the elderly as a challenge for social work. It focuses on the analysis of situation in the institution, during the involvement in the project to help the implementation of the concept of care into practice. The work can serve as an example of good practice for similar facilities. The aim was …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2022
  • Vedoucí: PhDr. Jan Vančura, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Denisa Raková Novotná

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc