Nam Thanh Ngo

Bakalářská práce

Zefektivnění projektového řízení na oddělení VAD

Streamlining project management at the VAD department
Anotace:
Cílem bakalářské práce je analyzovat principy, procesy, metody a nástroje projektového řízení a na základě provedené analýzy navrhnout zefektivnění současného stavu plánování projektů na oddělení VAD. V bakalářské práci je popsán projektový management a popsány základní pojmy. Dále jsou vyjmenovány nejznámější standardy projektového řízení. V teoretické části je rozebírán standard PMI se zaměřením …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to analyze the principles, processes, methods and tools of project management and analyze the current state of project planning at the VAD department.The bachelor thesis describes project management and the basic concepts. Additionally, the most well-known standards of project management are refined. The theoretical part discusses the PMI standard focusing on the planning …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavel Wicher, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ŠKODA AUTO a.s., ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.