Bc. Hana Hanáková

Master's thesis

Projekt zefektivnění managementu kvality ve vybrané nemocnice

Project to Streamline the Quality Management System in a Selected Health Facility
Anotácia:
Diplomová práce je zaměřena na možnosti zvýšení efektivity systému managementu kvality ve vybraném zdravotnickém zařízení. V teoretické části diplomové práce jsou tři tematické celky. První definuje základní pojmy jako management, kvalita, management kvality, jeho historický vývoj. Druhý celek popisuje užití obecných principů systému managementu kvality ve zdravotnictví a třetí celek je zaměřený na …viac
Abstract:
The diploma thesis is focused on the possibility of increasing the effectiveness of the quali-ty management system in a selected medical facility. In the theoretical part of the thesis there are three thematic units. The first defines the basic concepts such as management, quality, quality management, its historical development. The second unit describes the use of general principles of quality management …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: doc. Ing. Petr Briš, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hanáková, Hana. Projekt zefektivnění managementu kvality ve vybrané nemocnice. Zlín, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe