Bc. Lenka Janů

Diplomová práce

Jedinec se zdravotním postižením a jeho aktivní zapojení na trh práce a do společnosti

Health handicapped individual and his/her active involvement to the labour market and into the society.
Anotace:
Diplomová práce " Jedinec se zdravotním postižením a jeho aktivní zapojení na trh práce a do společnosti" je členěna do dvou hlavních částí. První část diplomové práce je věnována teoretickému vhledu do problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením. První kapitoly proto pojednávají jak o samotné problematice zdravotního postižení, mentálního postižení, tak o základních pojmech vztahujících …více
Abstract:
This thesis called: A health handicapped individual and his/her involvement in the labour market and in society is divided into 2 main parts. There is described a theoretical overview of employment people with disabilities in the first part. This part therefore deals with the topic of disabled people as well as possibilities of employment of those people. The second, main part is based on questionnaires …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Kateřina Sayoud Solárová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta