Bc. Linda Valešová

Bakalářská práce

Online Marketing jako podpůrný kanál prodeje

Online Marketing as a support channel in sales
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá a poukazuje na klíčové body a specifika využití online marketingu v oboru pohostinství a gastronomie. V teoretické části této práci poukážeme na rozdíly mezi klasickým marketingem a online marketingem, jeho základními, ale také novými formami, jeho uplatněním a charakteristikami. Praktická část bakalářské práce se zaměřuje na společnost JLV, a.s. a poukáže na skutečnost …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the key points and specifics of the use of online marketing in the field of hospitality and gastronomy. The theoretical part will explain the differences between the traditional marketing and the online marketing, its new forms, applications and characteristics. The practical part will focus on the company JLV, a.s. with the aim to show that public catering businesses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Adolf Vodrážka
  • Oponent: Mgr. Pavel Kotyza

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní