Bc. Barbora Zemanová

Bakalářská práce

Využívání Google Analytics pro marketing firmy

Use of Google Analytics for marketing of companies
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je analyzovat data, získaná za pomocí Google Analytics, konkrétní firmy, v našem případě ubytovacího zařízení a po této důkladné analýze navrhnout, jakým způsobem tyto data efektivněji využívat při tvorbě marketingových strategií firmy. Tato bakalářská práce je rozdělena do tří částí, kdy v první části je jednoduše popsána služba Google Analytics a následně jsou zde představena …více
Abstract:
The aim of this bachelor’s dissertation is to analyze the data obtained with the help of Google Analytics, a particular company, in our case an accommodation facility and after this thorough analysis to suggest how to use these data more effectively when creating the company's marketing strategies. This bachelor thesis is divided into three parts. In the first part there is simply described service …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2019
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/x7tvj/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Bc. Jan Chromý, Ph.D.
  • Oponent: Dr. Petr Krajáč, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze