Bc. Zuzana Gáliková

Diplomová práce

Prečo deti jedia to, čo jedia?

Why do children eat what they eat?
Abstract:
The Master´s thesis addresses the issue of building food preferences in children. In the theoretical part, the physiology factors controlling the food intake are described at first. Consequently, there is an explanation of how much is the eating behaviour in children genetically predisposed. There is also a discussion about early taste experiences forming the food preferences, as well as the family …více
Abstract:
Diplomová práca je venovaná problematike formovania výživových preferencií u detí. V teoretickej časti sú najskôr popísané fyziologické faktory riadiace príjem stravy. Následne je objasnené, do akej miery je jedálne správanie dieťaťa geneticky predisponované. V práci sú tiež diskutované včasné chuťové skúsenosti formujúce výživové preferencie, ako aj vplyv rodinných faktorov a faktorov prostredia na …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2020
  • Vedoucí: prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc.
  • Oponent: doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Nutriční specialista