Bc. Zuzana Gáliková

Master's thesis

Prečo deti jedia to, čo jedia?

Why do children eat what they eat?
Abstract:
The Master´s thesis addresses the issue of building food preferences in children. In the theoretical part, the physiology factors controlling the food intake are described at first. Consequently, there is an explanation of how much is the eating behaviour in children genetically predisposed. There is also a discussion about early taste experiences forming the food preferences, as well as the family …more
Abstract:
Diplomová práca je venovaná problematike formovania výživových preferencií u detí. V teoretickej časti sú najskôr popísané fyziologické faktory riadiace príjem stravy. Následne je objasnené, do akej miery je jedálne správanie dieťaťa geneticky predisponované. V práci sú tiež diskutované včasné chuťové skúsenosti formujúce výživové preferencie, ako aj vplyv rodinných faktorov a faktorov prostredia na …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2020
  • Supervisor: prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc.
  • Reader: doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Master programme / field:
Specializations in Health Science / Nutrition therapist for child nutrition and Nutrition therapist for adult nutrition