Bc. Stareček Stareček

Bakalářská práce

Specifika segmentu LGBT v rámci cestovního ruchu

Specifics of LGBT segment in tourism
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá specifiky komunity LGBT v cestovním ruchu. Celá bakalářská práce je rozvržena do tří hlavních částí, ve kterých se pojednává o problematice segmentu LGBT v cestovním ruchu, ze začátku práce z teoretického hlediska, ve kterém se do této problematiky uvedeme a představíme si jisté pojmy, situace a nebezpečí, která se bezprostředně týkají komunity LGBT. Analytická část dále …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the specifics of the LGBT community in tourism. The whole bachelor thesis is divided into three main parts, which deals with the issue of LGBT segment in tourism, from the beginning of the work from a theoretical point of view, in which we introduce ourselves to this issue and imagine certain concepts, situations and dangers that directly concern LGBT community. The analytical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2022
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/h1c44/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2022
  • Vedoucí: Ing. Štěpán Chalupa, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová a ekonomická

Vysoká škola hotelová a ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Hotelnictví, cestovní ruch a marketing / Hotelnictví