Bc. Martin NAVRÁTIL

Master's thesis

Webhostingový cluster postavený na platformě ARM

Web Hosting Cluster Built on ARM Platform
Anotácia:
Cílem diplomové práce je návrh clusterového systému poskytující služby pro účely webhostingu za použití energeticky nenáročných zařízení postavených na architektuře ARM. Práce popisuje nejen instalaci a nastavení softwaru na vývojových zařízeních, jako je Raspberry Pi, ale snaží se popsat nebo poskytnout základní informace o tom, že mohou být použita téměř jakákoli zařízení s architekturou ARM. Praktická …viac
Abstract:
The aim of the thesis is to design a cluster system, which provides services for webhosting, using energy conserving devices built on ARM architecture. The thesis not only describes the installation and setup of software on developmental devices such as Raspberry Pi, but also describes and provides basic information, which can be used for almost any device with ARM architecture. The practical element …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2015
Zverejniť od: 15. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. David Malaník, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NAVRÁTIL, Martin. Webhostingový cluster postavený na platformě ARM. Zlín, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Applied Informatics

Master programme / odbor:
Engineering Informatics / Information Technologies