Bc. Barbora Klimentová

Bakalářská práce

Sledování interfrakčních odchylek v průběhu zevní radioterapie u pacientek s nádorem prsu

Monitoring of interfraction deviations during the external radiotherapy in patients with breast cancer
Anotace:
Práce se zabývá problematikou plánování a zajištění přesnosti zevní radioterapie u pacientek s nádorem prsu. Teoretická část je věnována ve stručnosti nádoru prsu a možnostem terapie. Stěžejní v této práci je radioterapie, především zevní radioterapie karcinomu prsu se zaměřením na její plánování, průběh a sledování přesnosti její aplikace, zejména pomocí kontrolních zobrazovacích systémů. V praktické …více
Abstract:
This thesis deals with the issues of planning and estimating the accuracy of the external radiotherapy treatment received by female patients that have been diagnosed with breast tumours. The theoretical part focuses on giving a brief description of breast cancer and possible therapy treatment methods. The main emphasis is on radiotherapy treatment, specifically on external radiotherapy of breast carcinoma …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: MUDr. Marek Slávik

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent