Bc. Kateřina Helena Grünwaldová

Diplomová práce

Dopady rusko-ukrajinského konfliktu na energetickou bezpečnost v Euroasii

Impacts of Russian-Ukrainian Conflict on Energy Security in Euroasia
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá energetickou bezpečností v Eurasii po rusko-ukrajinském konfliktu z roku 2014. Práce s využitím konceptuálního rámce Mikka Palonkorpiho definuje Eurasii jako energetický bezpečnostní komplex, v jehož rámci designuje Ruskou federaci jako eurasijskou energetickou velmoc. Cílem práce je pomocí kvalitativní případové studie mapovat ruskou exportní strategii a dopady rusko …více
Abstract:
This thesis deals with energy security of Eurasia after the Russo-ukrainian conflict of 2014. Using Palonkorpi´s framework, it defines Eurasia as energy security complex while it designates Russian Federation in terms of Eurasian energy superpower. From this point of view, it then explores Russian export strategy through usage of the methodological framework of qualitative case study. Regarding data …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Šmíd, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií