Ing. Martin Gajdoš, Ph.D.

Disertační práce

Optimalizace zpracování fMRI dat s ohledem na kontrolu kvality dat

Optimizing the processing of fMRI data with respect to data quality control
Anotace:
Práce se zabývá optimalizací zpracování dat z funkční magnetické rezonance ve vztahu k jejich kvalitě, pokrytí analyzovaného prostoru validními informacemi a vlivu ztráty validních dat na výsledky analýz funkční konektivity. V rámci práce byl v prostředí MATLAB vyvinut nástroj mask_explorer usnadňující vizualizaci validního prostoru analýzy dat. Dále byly použity simulace ztráty pokrytí dat a následné …více
Abstract:
The thesis deals with the optimization of processing of functional magnetic resonance data with respect to their quality, their coverage of analyzed space with valid information and to the effect of the loss of valid data on results of functional connectivity analyses. The thesis presents also development of the tool mask_explorer in MATLAB for user-friendly exploration of valid data volume. Simulations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 3. 2019
  • Vedoucí: Ing. Michal Mikl, Ph.D.
  • Oponent: prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D., Ing. Radovan Jiřík, Ph.D., doc. Ing. Jan Kremláček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta