Mgr. Ivana Ungrádová

Rigorózní práce

Analýza polynitroaromatických sloučenin pomocí HPLC/MS/MS

Analysis of Polynitroaromatic Compounds using HPLC/MS/MS
Anotace:
Energetické látky (výbušniny, střeliviny a pyrotechnika) jsou široce používané v civilní i armádní oblasti. Mnoho vysoce energetických sloučenin bylo připraveno a charakterizováno jako možné náhrady za výbušiny typu HMX, RDX nebo TATB, mimo jiné ONT, NONA, DODECA, TPT, HNBP, TENN a TACOT-Z, které jsou zahrnuty v této práci. Vzhledem k předpokládané toxicitě těchto sloučenin a jejich rostoucímu využití …více
Abstract:
Energetic substances (explosives, propellants and pyrotechnics) are widely used for civil as well as military applications. Number of high energetic compounds was prepared and characterized as potential compensation for explosives like HMX, RDX and/or TATB, among others ONT, NONA, DODECA, TPT, HNBP, TENN and TACOT-Z which are involved in this thesis. Considering supposed toxicity of these compounds …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 10. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 12. 2010
  • Oponent: Ing. Jitka Bečanová, Ph.D., prof. RNDr. Bořivoj Klejdus, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta