Bc. Veronika Kabátová

Diplomová práce

Další vzdělávání jako prevence syndromu vyhoření u veterinárních lékařů v ČR

Continuing education as a prevention of burnout among veterinarians in the Czech Republic
Anotace:
Tato práce se primárně zabývá dalším vzděláváním jako prevencí syndromu vyhoření u veterinárních lékařů v ČR. Zabývá se také osobností, sociální oporou a délkou praxe jako protektivními faktory syndromu vyhoření. Výzkumu se zúčastnilo 269 veterinárních lékařů ve věku 25 až 77 let. K měření syndromu vyhoření byl použit MBI dotazník, k měření sociální opory MOS dotazník a k měření osobnosti byla využita …více
Abstract:
This thesis primarily deals with continuing education as a prevention of burnout among veterinarians in the Czech Republic. It also deals with personality, social support and length of practice as protective factors of burnout. The study involves 269 veterinarians aged 25 to 77 years. The MBI questionnaire was used to measure burnout, the MOS questionnaire was used to measure social support, and the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2022
  • Vedoucí: doc. Mgr. Martin Sedláček, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta