Mgr. et Mgr. Kateřina Houfková

Bakalářská práce

Soubor reportáží z Nizozemska pro časopis Lidé a Země

A collection of reports from Netherlands for publishing in the magazine Lidé a Země
Anotace:
Tato práce si klade za cíl vytvořit sérii autorských cestopisných reportáží na téma Nizozemsko. Všechny reportáže jsou tvořeny se záměrem publikování v časopise Lidé a Země, vyhovují tedy formálním a obsahovým požadavkům redakce cílového média. Teoretická část práce charakterizuje žánr reportáže a jeho specifický sub-žánr cestopisnou reportáž. Kontextuální část se zabývá výběrem tématu – Nizozemsko …více
Abstract:
The goal of the thesis is to create a collection of travel reports about the Netherlands. All reports are created with intent to be published in Lidé a Země magazine; therefore they comply with the formal and content requirements of the target medium. The theoretical part of the thesis describes the genre of report and its specific sub-genre travel report. The contextual part deals with the chosen …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Rudolf Burgr, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií