Mgr. Michal Raus

Diplomová práce

Zdravý životní styl: srovnání vlivu běžných a sportovně zaměřených základních škol na životní styl dětí

Anotace:
Tato práce pojednává o životním stylu. Jsou v ní zmíněny nové pohledy zdraví. Pojednává o segmentech životního stylu, což jsou výživa, tělesná aktivita, sexuální chování a návyky. Ve svém výzkumu se zabývám rozdíly v životním stylu mezi dětmi, které navštěvují sportovní základní školy a dětmi, které navštěvují běžné základní školy.
Abstract:
This thesis deals about the life style. There is a new ideas about the health. The thesis deals about segments of life style, it is food, body activity, sex and drogs. There is also a project. In this project I would know, the differents in life style betwen the children, that visit the sports elementary school and the children, that visit normal elementary school.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 6. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2006
  • Vedoucí: doc. MUDr. Marie Havelková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií