Lukáš SEDLÁČEK

Diplomová práce

Komparace vybraných parametrů tělesného složení a pohybové aktivity u studentů studijního programu Tělesná výchova a sport PF UJEP v akademickém roce 2022/2023

Comparison of selected parameters of body composition and physical activity among students of the Physical Education and Sport study program PF UJEP in the academic year 2022/2023
Anotace:
Cílem práce je zjistit vztah u tělesného složení a pohybové aktivity u studentů TVS PF UJEP v akademickém roce 2022/2023, tedy zda existuje souvislost mezi množstvím pohybové aktivity a tělesným složením. Teoretická část práce je rozdělena na několik kapitol. Ty se zabývají charakteristikou dospělosti, jelikož v práci pracujeme s dospělými jedinci, kteří se účastnili výzkumného šetření. Dále definujeme …více
Abstract:
Tha main aim of our diploma is to discover the relationship between body composition and physical activity of TVS PF UJEP students in an academic year 2022/2023, to establish relationship between the amount of physical activity and body composition. The theoretical part of our work is divided into a few chapters. The first chapter is about the definition of adulthood, so we work with adult respondents …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2023
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jitka Vaněčková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SEDLÁČEK, Lukáš. Komparace vybraných parametrů tělesného složení a pohybové aktivity u studentů studijního programu Tělesná výchova a sport PF UJEP v akademickém roce 2022/2023. Ústí nad Labem, 2023. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta