Mgr. Aleš Kuchařík

Master's thesis

Pravomoc a působnost Policie ČR v rámci zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích

Scope of Authority of the Czech Republic Police Force Within the Road Network Traffic Security
Abstract:
Tato práce se zaměřuje na pravomoci Policie ČR, na základě kterých se zajišťuje bezpečnost a plynulost na pozemních komunikacích. Čtenář se zpočátku seznamuje s Policií jako takovou a primárními aspekty, jež prostupují celým průběhem silničních kontrol. Poté dochází k seznámení se základními pravomocemi, na které bude navázáno stěžejní částí dané práce, a tou je kontrola nejvyšší povolené rychlosti …more
Abstract:
This thesis focuses on the authority of Police of the Czech Republic, based on which traffic security and continuity are provided. First, the reader will learn about Police of the Czech Republic in general, and about principal aspects of road traffic control. Basic authority of the police will be introduced in connection with the second part of this thesis, where the speed limit control by unmarked …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 3. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 4. 2016
  • Supervisor: JUDr. Alena Kliková, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta