Mgr. Aleš Kuchařík

Diplomová práce

Pravomoc a působnost Policie ČR v rámci zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích

Scope of Authority of the Czech Republic Police Force Within the Road Network Traffic Security
Anotace:
Tato práce se zaměřuje na pravomoci Policie ČR, na základě kterých se zajišťuje bezpečnost a plynulost na pozemních komunikacích. Čtenář se zpočátku seznamuje s Policií jako takovou a primárními aspekty, jež prostupují celým průběhem silničních kontrol. Poté dochází k seznámení se základními pravomocemi, na které bude navázáno stěžejní částí dané práce, a tou je kontrola nejvyšší povolené rychlosti …více
Abstract:
This thesis focuses on the authority of Police of the Czech Republic, based on which traffic security and continuity are provided. First, the reader will learn about Police of the Czech Republic in general, and about principal aspects of road traffic control. Basic authority of the police will be introduced in connection with the second part of this thesis, where the speed limit control by unmarked …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 4. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Alena Kliková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta