Karel Kameník

Bachelor's thesis

Způsoby odborné přípravy RTG operátorů bezpečnostních složek státní a veřejné infrastruktury

Types of professional training of X-ray operators of the security services of governmental and social infrastructure
Abstract:
Tato práce popisuje konkrétní druhy RTG přístrojů a jejich využití v bezpečnosti státní a veřejné infrastruktury. Porovnává a vyhodnocuje úroveň a způsoby odborné přípravy RTG operátorů na základě dotazníkového šetření provedeného u vybraných subjektů. Specifikuje rozdíly v úrovni přípravy odborného personálu s ohledem na nutnost eliminace bezpečnostních rizik současnosti a poukazuje na vysokou úroveň …more
Abstract:
The thesis describes specific types of X-ray equipment and their use in security of governmental and social institutions. It compares and evaluates the level and methods of training of x-ray operators on the basis of a questionnaire survey conducted by selected entities. Specifies the differences in the level of training of professional staff with regard to the need to eliminate the security risks …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 8. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2020
  • Supervisor: PhDr. Miroslav Hanák
  • Reader: Mgr. Jitka Johanidesová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS