Theses 

Místo a úloha etiky v práci a rozhodování manažerů v organizacích státní správy a samosprávy – Štěpánka Pitlounová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Regionální rozvoj

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Štěpánka Pitlounová

Bakalářská práce

Místo a úloha etiky v práci a rozhodování manažerů v organizacích státní správy a samosprávy

Place and role of ethics in work and decision-making of managers in organizations of state administration and self-government

Anotace: Bakalářská práce se zabývá etikou v rozhodování manažerů ve veřejné správě. Cílem práce je zjistit, zda etika v práci úředníků a v rozhodování vedoucích úředníků daných úřadů důležitá nebo jen okrajová záležitost. Teoretická část nabízí vymezení pojmů, začlenění etiky do manažerského rozhodování a s tím spojené etické problémy a osobnostní předpoklady pracovníka ve veřejné správě. Praktická část je zaměřená na výsledky provedeného empirického šetření prováděného mezi vedoucími pracovníky a úředníky státní správy a samosprávy na Magistrátu města Mladá Boleslav a na Městském úřadu v Bělé pod Bezdězem.

Abstract: The bachelor thesis examines ethics in decision making of managers in public administration. Goal is to determine whether the ethics in the work of officials and in the decision making of managers of relevant authorities important or just a marginal. The theoretical part provides definition of terms, the incorporation of ethics into managerial decision making and related ethical problems and personality traits of the worker in the public administration. The practical part is focused on the results of the conducted empirical investigation carried out among the managers and officials of the state administration and self-government in the Municipality of Mladá Boleslav and at the Municipal office in Bělá pod Bezdězem.

Klíčová slova: veřejná správa, etika, management, rozhodování, organizace, úředník, public administration, ethics, decision making, organization, clerk

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 9. 2018
  • Vedoucí: Ing. Emil Antušák, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 21:13, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz