Štěpánka Pitlounová

Bakalářská práce

Místo a úloha etiky v práci a rozhodování manažerů v organizacích státní správy a samosprávy

Place and role of ethics in work and decision-making of managers in organizations of state administration and self-government
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá etikou v rozhodování manažerů ve veřejné správě. Cílem práce je zjistit, zda etika v práci úředníků a v rozhodování vedoucích úředníků daných úřadů důležitá nebo jen okrajová záležitost. Teoretická část nabízí vymezení pojmů, začlenění etiky do manažerského rozhodování a s tím spojené etické problémy a osobnostní předpoklady pracovníka ve veřejné správě. Praktická část je …více
Abstract:
The bachelor thesis examines ethics in decision making of managers in public administration. Goal is to determine whether the ethics in the work of officials and in the decision making of managers of relevant authorities important or just a marginal. The theoretical part provides definition of terms, the incorporation of ethics into managerial decision making and related ethical problems and personality …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 8. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 9. 2018
  • Vedoucí: Ing. Emil Antušák, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program:
Regionální rozvoj

Práce na příbuzné téma