Mgr. Emil HORKÝ, Ph.D.

absolventská práce studenta CŽV

Textový editor - předmět rozšiřující Český jazyk, Anglický jazyk a Informatiku

Text Editor - a course extending Czech language, English language and Informatics
Anotace:
Tato závěrečná práce se zabývá autonomním učením, učebními styly, multičetnými inteligencemi a formativním hodnocením, které, jako základ moderního vyučování, se stanou součástí připravovaného předmětu Textový editor. Tento předmět bude integrovat český jazyk, anglický jazyk a informatiku. Cílem závěrečné práce je předložit ucelený návrh Textového editoru, který bude rozvíjet kompetence uvedené v RVP …více
Abstract:
This thesis deals with autonomy, learning styles, multiple intelligences and formative evaluation, which, as the basis of modern education, are to become a component of the prepared subject Text Editor. The subject will integrate Czech language, English language, and Informatics. The aim of the thesis is to present a complete design of Text Editor, which is the develop the competences introduced in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 8. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 8. 2022
  • Vedoucí: Ing. Pavel Smolka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HORKÝ, Emil. Textový editor - předmět rozšiřující Český jazyk, Anglický jazyk a Informatiku. Ostrava, 2022. závěrečná práce (neudělen). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta