Karolína Vacíková

Bakalářská práce

Srovnání vybraných anglických a českých učebnic angličtiny na úrovních A1 až A2 podle SERRJ – přístupy k prezentaci a procvičení učiva.

Comparison of selected English and Czech coursebooks of English at the levels A1 to A2 of CEFRL - approaches to language presentation and practice
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá výběrem vhodné anglické učebnice pro výuku dospělých studentů a srovnáním několika vybraných učebnic angličtiny. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsem čerpala z několika odborných publikací, které se alespoň z části či celkově věnují učebnicím. V teoretické části jsem se zaměřila na specifické potřeby dospělých studentů, ale také …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with selection of an appropriate English coursebook for teaching adult learners and with comparison of selected English coursebooks. This thesis is divided into a theoretical and practical part. In the theoretical part, I drew from a number of expert publications which at least in part or as a whole pay attention to coursebooks. In the theoretical part, I focused on specific …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 9. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 9. 2012
  • Vedoucí: PaedDr. Dana Hánková, Dip.RSA
  • Oponent: PhDr. Helena Linková, Dip.RSA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKCENT College