• 1.Základní tipy k vyhledávání.
  Jak zadat text, aby se vyhledala
  všechna slova
  Zadáte-li výraz ve tvaru psychologické experimenty, bude vyhledáván bez ohledu na velikost písmen. Chybějící diakritika ve slovech se doplní a vyhledávány budou i další ohýbané tvary slov. (Ohýbání je modifikace tvarů slov, kterými se vyjadřují mluvnické kategorie jako např. rod, číslo, pád, čas, osoba atd. U ohebných slov používáme skloňování a časování.)

  Příklad: k zadanému výrazu Jarni semestr se vyhledá i výraz V semestru jarním.

  přesná fráze
  Zadáte-li výraz v uvozovkách "psychologické experimenty", vyhledá se přesně zadaný výraz, ale již se nevyhledají dokumenty, ve kterých se vyskytují tvary s použitím ohýbání slov a doplňování diakritiky.

  Pozn.: I bez použití uvozovek se vyhledávají přednostně výsledky, kde jsou hledaná slova výrazu blízko u sebe.

  fráze bez některého slova
  Zadáte-li výraz s minusem např. ve tvaru experimenty -psychologické, pak se do výsledku vyhledávání nezahrnou dokumenty obsahující slovo ihned za minusem.

  Pozor! Minus uvnitř slova (e-learning, Frýdek-Místek) však funguje jako vyhledávání přesné fráze s tím rozdílem, že se do výsledků doplňuje diakritika a zohledňuje se též ohýbání slov.

 • 2.Jak funguje hledání přesných slov či slovních spojení?
  řetězec s prefixem '+'
  Vložíte-li před hledaný výraz plus tak, aby mezi ním a slovem nebyla žádná mezera, vyhledají se dokumenty obsahující jen přesný výraz bez ohýbání slov a doplnění diakritiky.

  Příklad: Hledáme-li výraz +ježka, vyhledají se dokumenty obsahující tvar "ježka", ale již ne např. "ježek", "ježkem", "jezek" atd.

  řetězec v uvozovkách
  Zadáte-li hledaný řetězec do uvozovek, rozdělí se na jednotlivá slova, která budou hledána těsně za sebou bez ohýbání a doplnění diakritiky. Slova v řetezci jsou obvykle oddělena mezerami.

  Příklad: Hledáme-li řetězec "karel čapek", vyhledají se dokumenty obsahující přesně tento tvar, ale již ne např. tvar "karla čapka". Uvozovky, které nejsou korektně uzavřené, se považují za interpunkci. Blíže viz otázka Jak vyhledávání zachází s interpunkcí?.

  Pokud se v řetězci objeví výraz, který se skládá z písmen i číslic a je bez mezer, pak se za jednotlivá slova považuje každá skupina písmen a skupina číslic zvlášť.

  Příklad: Hledáme-li řetězec "icq2go", vyhledají se dokumenty obsahující slova "icq", "2" a "go" těsně za sebou, bez ohýbání a doplnění diakritiky.

 • 3.Jak lze z výsledku vyhledávání vyloučit určitá slova?
  Z výsledku vyhledávání se vyřadí dokumenty, které obsahují slovo zadané do vyhledávání za prefixem '-'. Slovo za minusem se použije bez ohýbání a bez doplňování diakritiky. Před minusem musí být mezera, nebo musí stát na začátku dotazu. Za minusem již žádná mezera být nesmí.

  Příklad: Hledáme-li řetězec test -těsto, vyhledají se dokumenty obsahující tvary slova "test" a zároveň neobsahují přímo tvar "těsto".

 • 4.Jak vyhledávání zachází s interpunkcí?
  Interpunkční znaménko rozděluje hledaný výraz na jednotlivá slova. Zadáte-li ve hledaném řetězci výraz bez mezer, který zároveň obsahuje interpunkci, ve výsledku vyhledávání budou zahrnuty dokumenty, které obsahují všechna slova řetězce ihned za sebou. Vyhledávány budou i tvary slov upravené ohýbáním a doplněním diakritiky.

  Příklad: Hledáme-li řetězec věda-výzkum, vyhledají se dokumenty obsahující tvary slova "věda", za kterými ihned následují tvary slova "výzkum", tedy např. "oddělení pro vědu, výzkum a vnější vztahy".


Provided you have failed to find the information you were searching for, you can contact us at theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.