• 1.Jak postupovat při stahování plných textů, příp. jiných dokumentů ke konkrétním pracím, do datového úložiště Theses.cz?
  Do metadat o závěrečné práci je nutné uvést informace o umístění závěrečné práce, tak jak je popsáno zde. Nápovědu k tvorbě XML najdete zde.

  Je možné využít některých z těchto tagů (značek):
  • <pts:get.file> – plná cesta k jednomu souboru
  • <pts:get.dir> – cesta k adresáři, jehož obsah se bude stahovat
  • <pts:get.zip> – stáhne se celý archiv – předpokládá se, že je ve formátu zip, (jeho obsah se rozbalí do datového úložiště theses)

  Tagy je možné použít opakovaně – lze stáhnout více souborů k jedné práci. Je ale nutné v tagu vždy uvést tag <pts:url>, tedy plnou cestu k souboru (adresáři), který chcete uložit v datovém úložišti.

 • 2.Co dělat, když chci zveřejnění souboru odložit na později?
  Zveřejnění souboru (je-li povoleno Konfigurátorem) je možné odložit pomocí tagu <pts:available>, ve kterém uvedete datum zveřejnění, viz zde. Prvek lze použít zavádíte-li pouze jeden soubor. Je uzavřen vždy ve dvojicí značek, např. <pts:get.file>...</pts:get.file>. Pokud tag <pts:available> nepoužijete, soubor bude zveřejněný v průběhu následujícího dne od stažení souboru.

 • 3.Změnil jsem v lokálním úložišti školy nějaký soubor, jak zajistit, aby se změna projevila i v úložišti theses?
  Pokud se soubor ve vašem lokálním úložišti změní, je třeba znovu vložit metadata, kde bude ve značce <pts:getfile.modified> uvedeno aktuální datum. Systém vždy znovu stáhne a přepíše soubory patřící práci, ke které byla znovu vložena metadata s aktuálnějším datem ve značce <pts:getfile.modified>, než je datum předchozího stažení souboru. Pokud není prvek <pts:getfile.modified> v metadatech obsažen a metadata obsahují soubory ke stažení, doplní se automaticky při vkládání aktuální datum.

 • 4.Jak lze realizovat přenos souboru?
  Pro přenos souborů je možné používat protokol http, https, ftp případně ftps. Pokud odkaz (v tagu <pts:url>) není volně dostupný z Internetu, prosím kontaktujte nás na adrese theses@fi.muni.cz. Přístup k vašim datům je možné omezit jen pro jednu námi zadefinovanou IP adresu. Pro celou školu (příp. fakultu) nám můžete umožnit přístup pomocí jména a hesla, které nám můžete sdělit po další domluvě (e-mailem či telefonicky). IP adresa pro nastavení přenosu souborů je 147.251.49.96.

 • 5.Jak postupovat, když chci XML soubor(y) vložit manuálně?
  Pro manuální import dat použijte webovou aplikaci
  Theses.cz Správa dat Import dat
  Podrobnější návod naleznete přímo u této aplikace.

 • 6.Jak postupovat, když chci, aby stahování probíhalo automaticky?
  Využijte neosobní účet, který je prostředkem pro zpřístupnění některých funkcí Theses.cz pro vzdálené počítačové systémy. Neosobní účet lze založit ve Správě neosobních účtů, neosobní import dat potom provedete přes URL https://theses.cz/auth/th_sprava/neosobni_import_dat.pl. Informaci o průběhu importu naleznete v Úschovně majitele neosobního účtu v podobě XML souboru.

  Příklad použití:
  curl --insecure -u 10035:im5b2mFoc -F "soubor=@cesta_k_souboru_na_lokalním_pc" https://theses.cz/auth/th_sprava/neosobni_import_dat.pl
  kde se za parametr -u píše učo:heslo.

 • 7.Jak postupovat, když chci importovat data pomocí protokolu OAI/PMH?
  Pokud chcete importovat data přes protokol OAI/PMH, sdělte adresu a prefix metadat vývojářům na kontaktní adresu theses@fi.muni.cz. Spolu s těmito údaji zašlete i učo uživatele theses, který bude za import metadat zodpovědný. Informaci o průběhu importu naleznete v Úschovně majitele neosobního účtu v podobě XML souboru.

 • 8.Jak probíhá zavedení plných textů do Národního registru?
  Systém si práce stáhne sám na základě vložených metadat. Toto se děje automaticky po zavedení metadat, případně po datu uvedeném v prvku <pts:getfile.modified>.
  Existuje i možnost ručního vložení plných textů – po zavedení metadat se automaticky vytvoří ve správci souborů složka, do které lze plné texty vložit i ručně.


Provided you have failed to find the information you were searching for, you can contact us at theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.