• 1.Jak vytvořit XML soubor?
  Postupujte podle informaci uvedených zde. V této nápovědě shrneme jen nejdůležitější součásti XML. Jeho hlavička vypadá takto:
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
  <pts:metadata version="1.0" 
  	xmlns:pts="https://theses.cz/pts/elements/1.0/" 	
  	xmlns:dc="https://purl.org/dc/elements/1.1/" 	
  	xmlns:dcterms="https://purl.org/dc/terms/" 	
  	xmlns:xsi="https://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 	
  	xsi:schemaLocation="https://theses.cz/pts/elements/1.0/ 	
  		https://theses.cz/pts/elements/1.0/schemaTheses.xsd" > 
   <pts:thesis> 
    metadata (údaje) o 1.práci 
   </pts:thesis>
   <pts:thesis> 
    metadata (údaje) o 2.práci
   </pts:thesis>
   ...
   <pts:thesis> 
    metadata (údaje) o x.práci
   </pts:thesis>
  </pts:metadata>
  Můžete také alternativně použít Encoding: utf-8, windows1250, iso-8859-2.
  Poté následuje popis práce, který je uzavřen v tagu <pts:thesis> ... </pts:thesis>. Tento se může opakovat, doporučujeme nepřesáhnout v jednom dokumentu počet 15000 těchto tagů.

 • 2.Co jsou prvky vyplňované podle číselníku?
  Některé prvky, jako např. typ závěrečné práce nebo přidělovaná akademická hodnost, je nutné specifikovat podle číselníku, který je jednotný pro všechny vkládané práce. Číselník naleznete zde. Příklad:
  • typ závěrečné práce je bakalářská práce, do XML souboru se píše:
   <dc:type>Bachelor's thesis</dc:type>
  • přidělovaná akademická hodnost je akademický titul "bakalář" (ve zkratce "Bc." uváděný před jménem), do XML souboru se píše:
   <pts:degree.name>Bc.</pts:degree.name>
  • Typ studijního programu nebo řízení Bakalářský studijní program, což se do XML souboru napíše jako:
   <pts:degree.level>Bachelor</pts:degree.level>

 • 3.Jak popíšu nějakou osobu?
  Osoby se popisují pomocí prvků, které umožňují vnoření, a to:
  • <pts:creator>...</pts:creator> pro identifikaci autora práce
  • <pts:advisor>...</pts:advisor> pro identifikaci vedoucího práce nebo vedoucích práce
  • <pts:referee>...</pts:referee> pro identifikaci oponenta nebo oponentů práce

  Každou osobu se doporučuje označit nepovinným číselným identifikátorem pts:id, např. <pts:advisor pts:id="2">...</pts:advisor>, kde je číselný identifikátor unikátní v rámci záznamu o jedné závěrečné práci. Všechny osoby lze libovolněkrát opakovat. Zádání autora je povinné, ostatní jsou nepovinné.

  Prvky, které lze použít pro specifikaci osoby naleznete zde.

  Příklad popisu osoby:
  <pts:creator pts:id="64872">
  	<pts:foreName>Alena</pts:foreName>
  	<pts:surName>Vitáková</pts:surName>
  	<pts:dateOfBirth>1983-06-07</pts:dateOfBirth>
  	<pts:email>64872@mail.muni.cz</pts:email>
  	<pts:academicTitleBefore>Mgr.</pts:academicTitleBefore>
  </pts:creator>

 • 4.Jak popíšu soubor, který chci vložit?
  Ve vytvářeném XML můžeme použít dva typy odkazů na soubory se závěrečnými pracemi
  • ke stažení – pokyn pro Národní registr ke stažení souboru z lokálního úložiště poskytovatele (školy), který je obsažen v tagu <pts:get.file>; pro pokyn ke stažení obsahu adresářového podstromu ze zadaného url použijte <pts:get.dir>; pokyn ke stažení souboru, jeho rozbalení a uložení v rozbaleném tvaru je <pts:get.zip>
  • prezentační – definujeme je tagy <pts:presentation.file>, <pts:presentation.dir> a používáme pouze v případě, že si instituce/škola přeje prezentovat soubor nebo soubory ve svém lokálním úložišti a nikoli v Národním registru

  Všechny popisy lze libovolněkrát opakovat a jsou nepovinné.

  Tyto tagy mohou obsahovat vnořené prvky:
  <pts:url> – specifikuje adresu souboru, pokud není přístupný z webu (nutná interní dohoda s vývojáři theses.cz)
  <pts:ctype> – obsahuje hodnotu dle číselníku
  <pts:mtype> – upřesňuje formát souboru a používá se pouze uvnitř pts:presentation.file
  <pts:size> – určuje velikost souboru v bajtech. Má význam pouze uvnitř pts:presentation.file
  <pts:author> – určuje autora souboru, přičemž se použije id osoby popsané v prvku <pts:thesis>
  <pts:available> – specifikuje datum, od kterého má být obsah souboru zveřejněn

  Bližší informace o prvcích pro specifikaci souboru naleznete zde.

  Příklad popisu prezentačního odkazu na soubor (posudek vedoucího závěrečné práce ve formátu PDF), který má instituce/škola uložen v lokálním úložišti:
  <pts:presentation.file>
     <pts:ctype>advisorReview</pts:ctype>
     <pts:url>https://is.muni.cz/th/99840/esf_b_a2/pos_vedouci.pdf</pts:url>  
     <pts:mtype>application/pdf</pts:mtype>
     <pts:author>2</pts:author>
  </pts:presentation.file>
  Příklad pokynu k automatickému stažení adresáře, který bude uložen v Národním registru:
  <pts:get.dir>
  	<pts:url>https://is.muni.cz/th/64872/ff_m/</pts:url>
  </pts:get.dir>

 • 5.Jak vypadá minimální XML soubor?
  Příklady datového XML souboru importu do theses.cz verze 1.0 najdete zde. Minimální XML je ke stažení zde.


Provided you have failed to find the information you were searching for, you can contact us at theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.