Theses 

Seznam lokálních správců

česky | in English

Lokální správce

Lokální správce je osoba odpovědná na dané vysoké škole za průběh projektu Theses.cz. Je hlavní osobou, s níž komunikuje provozovatel systému.

Povinnosti a práva správce:

Správce zavádí data (údaje, metadata nebo závěrečné práce) do systému. Přístup k jednotlivým aplikacím a operacím Theses.cz je řízen systémem přístupových práv. Lokální správce má nejvyšší práva na dané škole. Nastavení pravomocí obhospodařují lokální správci práv. Správce zavádí do systému další osoby pro přístup do autentizované části Theses.cz, přiděluje jim učo (univerzitní číslo osoby), vydává jim počáteční heslo (nebo nové heslo při ztrátě hesla) a přiděluje jim práva.

U lokálních správců nalezne uživatel odpověď na otázky týkající se konkrétního využití Theses.cz konkrétní vysokou školou, např. mohu mít přístup do systému Theses.cz?, Jak mohu zjistit k této konkrétní práci plagiát? apod.

Seznam:

  • Akademie múzických umění v Praze

   PaedDr. Radim Chvála, CSc., učo: 10014, radim(tečka/dot)chvala(zavináč/atsign)amu(tečka/dot)cz
  • Akademie STING, o.p.s.

   Ing. Lukáš Trčka, Ph.D., učo: 6034, lukastrcka(zavináč/atsign)post(tečka/dot)sting(tečka/dot)cz
  • AKCENT College s.r.o.

   Ing. Lucie Sojková, učo: 4310, sojkova(zavináč/atsign)mail(tečka/dot)akcentcollege(tečka/dot)cz
  • Bankovní institut vysoká škola Praha, a.s.

   Ing. Lukáš Babický, učo: 34541, lbabicky(zavináč/atsign)bivs(tečka/dot)cz
  • B.I.B.S., a.s.

   Ing. Petr Hanzelka, MBA, AMK, učo: 10095, hanzelka(zavináč/atsign)bibs(tečka/dot)cz
  • Česká zemědělská univerzita v Praze

   Ing. Jiří Mach, učo: 10017, machjiri(zavináč/atsign)oikt(tečka/dot)czu(tečka/dot)cz
  • České vysoké učení technické v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství

   doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D., učo: 33103, hozman(zavináč/atsign)fbmi(tečka/dot)cvut(tečka/dot)cz
   Pavel Kupka, učo: 36667, kupka(zavináč/atsign)fbmi(tečka/dot)cvut(tečka/dot)cz
  • České vysoké učení technické v Praze - Masarykův ústav vyšších studií

   PhDr. Svatava Švihlíková, učo: 36658, svatava(tečka/dot)svihlikova(zavináč/atsign)cvut(tečka/dot)cz
   Ing. Tomáš Líbenek, učo: 36734, tomas(tečka/dot)libenek(zavináč/atsign)muvs(tečka/dot)cvut(tečka/dot)cz
  • Ekonomická univerzita v Bratislave

   Michaela Nosálová, učo: 10073, michaela(tečka/dot)nosalova(zavináč/atsign)euba(tečka/dot)sk
  • JABOK - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

   Mgr. Marie Ortová, učo: 4006, ortova(zavináč/atsign)jabok(tečka/dot)cz
  • Janáčkova akademie múzických umění v Brně

   Ing. Jan Búřil, učo: 10071, buril(zavináč/atsign)jamu(tečka/dot)cz
  • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

   RNDr. Ludmila Bulanova, učo: 10013, bulanova(zavináč/atsign)jcu(tečka/dot)cz
  • Masarykova univerzita

   Mgr. Jolana Surýnková, učo: 220973, surynkova(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz
   Mgr. Tereza Sáňková, učo: 209713, sankova(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz
   Mgr. Lucie Vařechová, učo: 106253, varechova(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz
  • Mendelova univerzita v Brně

   Ing. Stratos Zerdaloglu, učo: 43662, stratos(zavináč/atsign)mendelu(tečka/dot)cz
  • Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

   Ing. Milan Najman, učo: 33066, milan(tečka/dot)najman(zavináč/atsign)mvso(tečka/dot)cz
  • Ostravská univerzita

   Mgr. Martin Svitanek, učo: 10016, martin(tečka/dot)svitanek(zavináč/atsign)osu(tečka/dot)cz
  • Slezská univerzita v Opavě

   Ing. Jiří Zemánek, učo: 30185, jiri(tečka/dot)zemanek(zavináč/atsign)fvp(tečka/dot)slu(tečka/dot)cz
   RNDr. Ivo Wandrol, učo: 17109, Ivo(tečka/dot)Wandrol(zavináč/atsign)slu(tečka/dot)cz
  • Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o.

   Bc. Jana Mlynáriková, učo: 31378, mlynarikova(tečka/dot)jana(zavináč/atsign)svse(tečka/dot)cz
  • Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace

   Mgr. Miroslava Hellerová, učo: 39949, miroslava(tečka/dot)hellerova(zavináč/atsign)zdrav-ova(tečka/dot)cz
  • ŠKODA AUTO Vysoká škola o.p.s.

   Mgr. Luděk Švejdar, učo: 40136, antiplag-savs(zavináč/atsign)is4u(tečka/dot)cz
  • Technická univerzita v Liberci

   Ing. Zdeněk Stránský, CSc., učo: 67944, zdenek(tečka/dot)stransky(zavináč/atsign)tul(tečka/dot)cz
   Regina Zámišová, učo: 67943, regina(tečka/dot)zamisova(zavináč/atsign)tul(tečka/dot)cz
  • Technická univerzita v Liberci - Ekonomická fakulta

   PhDr. Ing. Jaroslava Dědková, Ph.D., učo: 36224, jaroslava(tečka/dot)dedkova(zavináč/atsign)tul(tečka/dot)cz
   Ing. Mgr. Marek Skála, Ph.D., učo: 36225, marek(tečka/dot)skala(zavináč/atsign)tul(tečka/dot)cz
  • Technická univerzita v Liberci - Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

   Ing. Jindra Drábková, Ph.D., učo: 31938, jindra(tečka/dot)drabkova(zavináč/atsign)tul(tečka/dot)cz
   Mgr. Jiří Šmída, Ph.D., učo: 31937, jiri(tečka/dot)smida(zavináč/atsign)tul(tečka/dot)cz
  • Technická univerzita v Liberci - Fakulta zdravotnických studií

   Robert Bergman, učo: 43648, robert(tečka/dot)bergman(zavináč/atsign)tul(tečka/dot)cz
  • Theses

   Mgr. Tereza Sáňková, učo: 209713, sankova(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz
   Mgr. Jolana Surýnková, učo: 220973, surynkova(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz
  • Univerzita Hradec Králové

   Mgr. Michal Zámečník, učo: 37822, michal(tečka/dot)zamecnik(zavináč/atsign)uhk(tečka/dot)cz
   Mgr. Roman Horký, učo: 10065, roman(tečka/dot)horky(zavináč/atsign)uhk(tečka/dot)cz
  • Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.

   Mgr. Michal Princ, učo: 33896, princ(tečka/dot)michal(zavináč/atsign)ujak(tečka/dot)cz
   Ing. Petr Blecha, MBA, učo: 33897, blecha(tečka/dot)petr(zavináč/atsign)ujak(tečka/dot)cz
  • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

   Mgr. Bronislava Palíková, učo: 10008, bronislava(tečka/dot)palikova(zavináč/atsign)ujep(tečka/dot)cz
  • Univerzita Karlova

   Ing. Pavel Grepl, učo: 83952, pavel(tečka/dot)grepl(zavináč/atsign)ruk(tečka/dot)cuni(tečka/dot)cz
   Mgr. Martin Maňásek, učo: 83987, martin(tečka/dot)manasek(zavináč/atsign)ruk(tečka/dot)cuni(tečka/dot)cz
   RNDr. Jana Štanclová, Ph.D., učo: 31403, jana(tečka/dot)stanclova(zavináč/atsign)ruk(tečka/dot)cuni(tečka/dot)cz
  • Univerzita Komenského v Bratislave

   Mgr. Katarína Révayová, učo: 24349, katarina(tečka/dot)revayova(zavináč/atsign)uniba(tečka/dot)sk
  • Univerzita obrany

   Mgr. Hana Navrátilová, učo: 33030, hana(tečka/dot)navratilova(zavináč/atsign)unob(tečka/dot)cz
  • Univerzita Palackého v Olomouci

   RNDr. Eva Marklová, učo: 17106, eva(tečka/dot)marklova(zavináč/atsign)upol(tečka/dot)cz
  • Univerzita Palackého v Olomouci - Přírodovědecká fakulta

   Doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc., učo: 38710, roman(tečka/dot)kubinek(zavináč/atsign)upol(tečka/dot)cz
  • Univerzita Pardubice

   Ing. Miroslav Koblížek, učo: 67911, miroslav(tečka/dot)koblizek(zavináč/atsign)upce(tečka/dot)cz
  • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

   Ing. Lukáš Budínský, učo: 10028, budinsky(zavináč/atsign)rektorat(tečka/dot)utb(tečka/dot)cz
  • Veřejně správní akademie - vyšší odborná škola, s.r.o.

   Bc. Ladislav Pěnčík, učo: 38202, zastupce(zavináč/atsign)vsa(tečka/dot)cz
  • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

   Mgr. Pavel Kupka, učo: 68108, kupkap(zavináč/atsign)vfu(tečka/dot)cz
   Ing. Radovan Gavalec, učo: 68107, gavalecr(zavináč/atsign)vfu(tečka/dot)cz
  • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

   RNDr. Jana Vrtková, učo: 38701, jana(tečka/dot)vrtkova(zavináč/atsign)vsb(tečka/dot)cz
   doc. RNDr. Ivo Martiník, Ph.D., učo: 10019, ivo(tečka/dot)martinik(zavináč/atsign)vsb(tečka/dot)cz
  • Vysoká škola ekonomická v Praze

   Ing. Jan Mach, Ph.D., učo: 10022, machj(zavináč/atsign)vse(tečka/dot)cz
  • Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s.

   Mgr. Jana Bauernöplová, učo: 30584, vsem(zavináč/atsign)vsem(tečka/dot)cz
   Bc. Lenka Tláskalová, učo: 30583, lenka(tečka/dot)tlaskalova(zavináč/atsign)vsem(tečka/dot)cz
  • Vysoká škola finanční a správní, a.s.

   Ing. Hana Hoffmannová, učo: 9394, 9394(zavináč/atsign)mail(tečka/dot)vsfs(tečka/dot)cz
  • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

   Mgr. Miroslav Šimek, učo: 43260, Miroslav(tečka/dot)Simek(zavináč/atsign)vscht(tečka/dot)cz
  • Vysoká škola logistiky o.p.s.

   Mgr. Kamil Peterek, učo: 31397, kamil(tečka/dot)peterek(zavináč/atsign)vslg(tečka/dot)cz
  • Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o.

   Bc. Ilona Mišková, učo: 40878, miskova(zavináč/atsign)hotskolabrno(tečka/dot)cz
   Mgr. Pavel Urbiš, učo: 40816, pavel(tečka/dot)urbis(zavináč/atsign)post(tečka/dot)cz
  • Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.

   Mgr. Pavel Neset, Ph.D., učo: 32990, Pavel(tečka/dot)Neset(zavináč/atsign)vso-praha(tečka/dot)eu
  • Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

   Bc. Jan Krčmař, učo: 31398, antiplag-vspp(zavináč/atsign)is4u(tečka/dot)cz
  • Vysoká škola polytechnická Jihlava

   Milan Novák, učo: 43462, milan(tečka/dot)novak(zavináč/atsign)vspj(tečka/dot)cz
  • Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

   Ing. Blanka Frýbová, učo: 40486, blanka(tečka/dot)frybova(zavináč/atsign)vsrr(tečka/dot)cz
  • Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

   Ing. Michal Žemlička, učo: 5406, zemlicka(zavináč/atsign)mail(tečka/dot)vstecb(tečka/dot)cz
  • Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, s.r.o.

   Eva Kaiserová, DiS., učo: 67775, kaiserova(zavináč/atsign)palestra(tečka/dot)cz
  • Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

   Pavel Šik, učo: 10052, p(tečka/dot)sik(zavináč/atsign)vsup(tečka/dot)cz
  • Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola

   Mgr. Ing. Josef Vacek, učo: 67922, ict(zavináč/atsign)zemsbn(tečka/dot)eu
  • Vyšší odborná škola ekonomických studií a Střední průmyslová škola potravinářských technologií

   Jan Keindl, učo: 39683, keindl(zavináč/atsign)podskalska(tečka/dot)cz
  • Vyšší odborná škola sociálně právní

   Ing. Jaroslav Konůpek, učo: 38473, jaroslav(tečka/dot)konupek(zavináč/atsign)vossp(tečka/dot)cz
  • Západočeská univerzita v Plzni

   Ing. Radka Tichá, učo: 10018, tich(zavináč/atsign)uk(tečka/dot)zcu(tečka/dot)cz

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 14. 12. 2017 09:14, 50. (sudý) týden

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz