Přehled obsahů číselníků:
  1. přidělované akademické hodnosti,
  2. typ studijního programu nebo řízení,
  3. typ závěrečné práce,
  4. typ obsahu souboru.
IDPřidělované akademické hodnostiPopisAnglický název
BBABakalář Bakalářský titul v obchodních, manažerských a ekon. oborech. Bachelor of Business Administration
BBS.Bachelor of Business Studies (Honours) bakalářský titul v oblasti obchodu, (ve zkratce BBS uváděné za jménem). Bachelor of Business Studies (Honours)
Bc.Bakalář Akademický titul „bakalář“ (ve zkratce „Bc.“ uváděný před jménem) přidělovaný podle Zákona o vysokých školách absolventům bakalářského studijního programu (§45, čl. 4). Bachelor
BcA.Bakalář umění Akademický titul „bakalář umění“ (ve zkratce „BcA.“ uváděný před jménem) přidělovaný podle Zákona o vysokých školách absolventům bakalářského studijního programu v oblasti umění (§45, čl. 4). Bachelor of Arts
DiS.Diplomovaný specialista
doc.Docent Akademický titul „docent“ (ve zkratce „doc.“ uváděný před jménem) přidělovaný podle Zákona o vysokých školách absolventům v rámci habilitačního řízení (§71). Docent
Ing. Akademický titul „inženýr“ (ve zkratce „Ing.“ uváděný před jménem) přidělovaný podle Zákona o vysokých školách absolventům magisterských studijních programů v oblasti ekonomie, technických věd a technologií, zemědělství, lesnictví a vojenství (§46, čl. 4, písmeno a). Master (engineer)
Ing. arch.Inženýr Architekt Akademický titul „inženýr architekt“ (ve zkratce „Ing. arch.“ uváděný před jménem) přidělovaný podle Zákona o vysokých školách absolventům magisterských studijních programů v oblasti architektury (§46, čl. 4, písmeno b). Master (engineer architect)
JUDr.Doktor práv Akademický titul „doktor práv“ (ve zkratce „JUDr.“ uváděný před jménem) přidělovaný podle Zákona o vysokých školách absolventům magisterských studijních programů, kteří vykonali státní rigorózní zkoušku v oblasti práva (§46, čl. 5, písmeno a). Doctor
LL.M.Magistr práv Profesní titul udělovaný absolventům postgraduálního právnického studia. Master of Laws
MBAMagistr Profesní titul udělovaný absolventům postgraduálního studia managmentu. Master of Business Administration
MDDr.Doktor zubní medicíny Akademický titul „zubní lékař“ (ve zkratce MDDr. uváděné před jménem) přidělovaný podle Zákona o vysokých školách absolventům magisterských studijních programů v oblasti lékařství (§46, čl. 4, písmeno d). Master
MgA.Magistr umění Akademický titul „magistr umění“ (ve zkratce „MgA.“ uváděný před jménem) přidělovaný podle Zákona o vysokých školách absolventům magisterských studijních programů v oblasti umění (§46, čl. 4, písmeno f). Master
Mgr.Magistr Akademický titul „magistr“ (ve zkratce „Mgr.“ uváděný před jménem) přidělovaný podle Zákona o vysokých školách absolventům magisterských studijních programů v oblasti mimo umění (§46, čl. 4, písmeno g). Master
MPAMagistrmanažer v oblasti veřejné správyMaster of Public Administration
MSc.MagistrMagisterský titul v oblasti přírodních věd.Master of Science
MUDr.Doktor medicíny Akademický titul „doktor medicíny“ (ve zkratce „MUDr.“ uváděný před jménem) přidělovaný podle Zákona o vysokých školách absolventům magisterských studijních programů v oblasti lékařství (§46, čl. 4, písmeno c). Master
MVDr.Doktor veterinární medicíny Akademický titul „doktor veterinární medicíny“ (ve zkratce „MVDr.“ uváděný před jménem) přidělovaný podle Zákona o vysokých školách absolventům magisterských studijních programů v oblasti veterinárního lékařství a hygieny (§46, čl. 4, písmeno e). Master
neudělenObhájením práce na daném studiu nebyl udělen žádný titul
PaedDr.Doktor pedagogiky Akademický titul uváděný před jménem, udělovaný v minulosti na pedagogických fakultách na základě úspěšného složení státní rigorózní zkoušky a obhájení rigorózní práce. Nyní je nahrazen titulem doktor filozofie, ve zkratce PhDr. uváděné před jménem.
PharmDr.Doktor farmacie Akademický titul „doktor farmacie“ (ve zkratce „PharmDr.“ uváděný před jménem) přidělovaný podle Zákona o vysokých školách absolventům magisterských studijních programů, kteří vykonali státní rigorózní zkoušku v oblasti farmacie (§46, čl. 5, písmeno d). Doctor
Ph.D.Doktor Akademický titul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“ uváděný za jménem) přidělovaný podle Zákona o vysokých školách absolventům doktorských studijních programů kromě teologie (§47, čl. 5). Doctor
PhDr.Doktor filozofie Akademický titul „doktor filozofie“ (ve zkratce „PhDr.“ uváděný před jménem) přidělovaný podle Zákona o vysokých školách absolventům magisterských studijních programů, kteří vykonali státní rigorózní zkoušku v oblasti humanitních, pedagogických a společenských věd (§46, čl. 5, písmeno b). Doctor
RNDr.Doktor přírodních věd Akademický titul „doktor přírodních věd“ (ve zkratce „RNDr.“ uváděný před jménem) přidělovaný podle Zákona o vysokých školách absolventům magisterských studijních programů, kteří vykonali státní rigorózní zkoušku v oblasti přírodních věd (§46, čl. 5, písmeno c). Doctor
Th.D.Doktor teologie Akademický titul „doktor“ (ve zkratce „Th.D.“ uváděný za jménem) přidělovaný podle Zákona o vysokých školách absolventům doktorských studijních programů v oblasti teologie (§47, čl. 5). Doctor of Theology
ThDr.Doktor teologie Akademický titul „doktor teologie“ (ve zkratce „ThDr.“ uváděný před jménem) přidělovaný podle Zákona o vysokých školách absolventům magisterských studijních programů, kteří vykonali státní rigorózní zkoušku v oblasti teologie (§46, čl. 5, písmeno e). Doctor
ThLic.Licenciát teologie Akademický titul „licenciát teologie“ (ve zkratce „ThLic.“ uváděný před jménem) přidělovaný podle Zákona o vysokých školách absolventům magisterských studijních programů, kteří vykonali státní rigorózní zkoušku v oblasti katolické teologie (§46, čl. 5, písmeno e). Licenciat
IDTyp studijního programu nebo řízeníPopisAnglický název
Advanced (rigorózní řízení)Rigorózní řízení Rigorózní řízení pro absolventy magisterských studijních programů podle Zákona o vysokých školách (§46, čl. 5). Advanced ('rigorózní řízení')
BachelorBakalářský studijní program Studijní program realizovaný podle Zákona o vysokých školách (§45, čl. 1). Bachelor
celoživotníceloživotní
DoctoralDoktorský studijní program Studijní program realizovaný podle Zákona o vysokých školách (§47, čl. 1). Doctoral
HabilitationHabilitační řízení Habilitační řízení podle Zákona o vysokých školách (§72, čl. 1). Habilitation
MasterMagisterský studijní program Studijní program realizovaný podle Zákona o vysokých školách (§46, čl. 1). Master
vyšší odbornývyšší odborný program
IDTyp závěrečné prácePopisAnglický název
absolventská prácezávěrečná práce studenta vyššího odborného studia
absolventská práce CŽVabsolventská práce studenta CŽV
Advanced (rigorózní) thesisRigorózní práce Vysokoškolská kvalifikační práce požadovaná Zákonem o vysokých školách č. 111/1998 a jeho doplňky v rámci konání státní rigorózní zkoušky pro absolventy magisterských studijních programů (§46, čl. 5). Advanced ('rigorózní') thesis
Bachelor's thesisBakalářská práce Vysokoškolská kvalifikační práce požadovaná Zákonem o vysokých školách č. 111/1998 a jeho doplňky k řádnému ukončení bakalářského studijního programu (§45, čl. 3). Bachelor's thesis
Doctoral thesisDisertační práce Vysokoškolská kvalifikační práce požadovaná Zákonem o vysokých školách č. 111/1998 a jeho doplňky k řádnému ukončení doktorského studijního programu (§47, čl. 4). Doctoral thesis
Habilitation thesisHabilitační práce Vysokoškolská kvalifikační práce požadovaná Zákonem o vysokých školách č. 111/1998 a jeho doplňky v rámci habilitačního řízení (§72, čl. 1). Habilitation thesis
Master's thesisDiplomová práce Vysokoškolská kvalifikační práce požadovaná Zákonem o vysokých školách č. 111/1998 a jeho doplňky k řádnému ukončení magisterského studijního programu (§46, čl. 3). Master's thesis
IDTyp obsahu souboruPopisAnglický název
advisorReviewPosudek vedoucíhoAdvisor review
appendixPříloha práceThesis appendix
refereeReviewPosudek oponentaReferee review
thesisText práceThesis text