Jak popíšu, co hledám?

Na diakritiku a velikost písmen se nebere ohled.
Nahrazovací znaky
'%' (procento) nahrazuje libovolnou skupinu znaků, '_' (podtržítko) nahrazuje jeden znak
psycholog%
psychologick_

Slovní spojení, fráze, věta
Více slov za sebou vyhledává slovní spojení
psychologické experimenty

Logické operátory
ACCUM , (čárka)
dokumenty, které obsahují některé ze zadaných slov. Setříděno podle součtu výskytů hledaných slov.
Toto je nejlepší způsob dotazu, nejste-li si např. přesně jisti tvarem názvu hledané publikace v databázi.
Lord, of, Rings
AND & (ampersand)
dokumenty, které obsahují všechna zadaná slova. Setříděno podle množství výskytů hledaných slov.
NEAR ; (středník)
dokumenty, které obsahují všechna zadaná slova. Setříděno podle blízkosti výskytů hledaných slov.
OR | (svislítko)
dokumenty, které obsahují alespoň jedno zadané slovo. Setříděno podle množství výskytů nalezeného slova.
NOT ˜ (vlnovka)
dokumenty, kde se dané slovo nevyskytuje.
( ) (závorky)
závorky použijte pro složené výrazy:
(smrtelná OR smrtná) & zranění
(Karel | Karl) AND May
MINUS - (pomlčka)
výskyt tohoto slova zmenší přednost, s jakou je dokument nabízen. Např. zadáním
sci-fi
vyhledáte všechny záznamy, ve kterých se vyskytuje slovo sci a zároveň se v nich nevyskytuje slovo fi. Zadávejte proto
sci\-fi
Podobně při hledání osob, jejichž jméno obsahuje pomlčku, např. při hledání osoby se jménem Al-Gaf, zadejte
Al\-Gaf
Totéž při vyhledávání městských částí typu Brno-Kohoutovice
Brno\-Kohoutovice
Například, chceme-li najít vše o TeXu, je dobré zadat
tex% -text%
čímž vyfiltrujeme množství titulů, zabývajících se TEXTEM, ale nikoliv TEXEM. (Systém nebere ohled na velikost písmen.)
Vyhrazené znaky
Následující znaky a slova mají vlastní význam.
& | , - ; $ ! ? > * # : % _ ( ) [ ] { } \ @ AND OR ACCUM MINUS EXECUTE EXEC SQE SYN PT RT TT BT NT BTG NTG BTP NTP
Pokud je váš dotaz obsahuje, je vhodné ho uzavřít do závorek nebo znakem '\' zrušit význam následujícího speciálního znaku.
e\-learning
nebo
{e-learning}

Ignorovaná slova
Následující slova jsou při hledání ignorována:
s k v o u a i z ve ze ke se na přes pod nad od také on ona ono oni ony ty já ano ne
Dále jsou ignorovány běžné tituly ve jménech osob.