Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Koncept CSR

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 4 » (celkem 37 prací)
Corporate Social Responsibility ( Společenská odpovědnost firem)
 (Jakub Václavek)

2014, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//6kug6l// | Hospodářská politika a správa / Evropská hospodářskosprávní studia | Práce na příbuzné téma

Corporate Social Responsibility in a concrete firm
 (Chunyi Zhao)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/tnde5/ | Ekonomika a management / Business Management and Corporate Finance & Bachelor of Science in Business Administration | Práce na příbuzné téma

Corporate social responsibility and its effectiveness for competitiveness of business
 (Iuliia Vasilenko)

2020, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/jjfgd/ | Ekonomika a management / Business Management and Corporate Finance | Práce na příbuzné téma

Analýza vlivu podnikové kultury na rozhodování a rozvoj firmy Lafarge
 (Tereza Sečkárová)

2015, Diplomová práce, Masarykův ústav vyšších studií / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/j9zrxm/ | Řízení rozvojových projektů / Projektové řízení inovací v podniku | Práce na příbuzné téma

An Analysis of the Effect of Asset Liquidity on Capital Structure of Public Companies
 (Kunli Wang)

2019, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/135806 | Hospodářská politika a správa / Finance | Práce na příbuzné téma

Analysis of Corporate Income Tax in Conditions of China including Evaluation of Tax Burden on Business Entities
 (Yujie Liang)

2022, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/146922 | Finance / | Práce na příbuzné téma

An Analysis of an Application of a Marketing Mix of the Company Elisoft, s.r.o.
 (Viktorie Fojtíková)

2021, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//j943oy// | Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi | Práce na příbuzné téma

Analysis of Factors Influencing the Value of Media Companies - case study of Perfect Global
 (Chao Wang)

2022, Bakalářská práce, Celoškolská pracoviště / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//qpo24f// | Economics and Management / | Práce na příbuzné téma

Analýza IT procesů ve středně velké firmě a návrh implementace klíčových procesů dle rámce ITIL
 (Zdeněk Turecký)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/76619 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Práce na příbuzné téma

Process Framework for Emergency Management in the Czech Republic
 (Tomáš Ludík)

2014, Disertační práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p08bf/ | Informatika (čtyřleté) / Informatika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 4 » (celkem 37 prací)